Info over Gezinssport Veerle

Beleidsplan Gezinssport Veerle

 

Punt 1.  Missie van de Multisportclub Gezinssport-Veerle

Visie

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vormde in 1976 zijn sportdienst om tot een volwaardige en autonome sportfederatie. De Gezinssportfederatie vzw (GSF) was geboren. Hiermee plaatste de gezinsbeweging een nieuwe en logische stap in haar welzijnsstreven voor de gezinnen in Vlaanderen. Toen op 1 januari 2017 de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie met GSF fusioneerde,  werd de naam van GSF omgedoopt tot Gezinssport Vlaanderen vzw.

Welzijn omvat meerdere componenten, maar gezondheid is daarbij ongetwijfeld de belangrijkste. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid omvat ook een geestelijk aspect: zich goed voelen in z’n vel, kunnen omgaan met zorgen en stress. Gezondheid heeft ook een sociale dimensie: zich geborgen weten, geïntegreerd zijn, onder vrienden zijn…

Beweging en sport, in combinatie met een evenwichtige voeding en een leefbare omgeving kan iedereen gezonder en gelukkiger maken.

Deze visie is de bestaansreden van Gezinssport Vlaanderen. Gezinssport Vlaanderen mag dan wel een volwaardige en bovendien pluralistische sportfederatie zijn die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso), toch gaat het bij Gezinssport Vlaanderen niet om het behalen van overwinningen en titels of het vergaren van medailles. Bij Gezinssport Vlaanderen wordt er gesport omwille van het plezier en de gezondheid die er mee gewonnen wordt. Gezondheid in zijn breedste betekenis: lichamelijk, geestelijk en sociaal.
Bewegen om de conditie op peil te houden. Bewegen om stress en spanningen af te gooien. Bewegen, in een sfeer van vriendschap en fairplay. Bewegen, zonder overdrijven en zonder middelengebruik.

Als plaatselijke afdeling deelt Gezinssport Veerle deze visie met de federatie waarvan zij lid is.

 

Missie: ‘Wij doen gezinnen gezond bewegen’

Gezinssport-Veerle wil zoveel mogelijk mensen in Laakdal gezond doen bewegen. Om dat doel te bereiken concentreert Gezinssport Veerle zich op een drietal opdrachten:

1. De oprichting van meerdere sportclubs.
Wij werken vooral –maar niet uitsluitend!- via de plaatselijke afdelingen van de Gezinsbond. Via dat kanaal kan een groot potentieel aan sporters worden bereikt en kunnen vrijwillige medewerkers worden gerekruteerd.
Gezinssport Veerle richt zich met zijn aanbod naar alle leeftijdscategorieën: baby’s, peuters en kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.
De meest diverse sportdisciplines kunnen daarbij aan bod komen. En steeds is er de zorg om een lage instapdrempel, dat wil zeggen: naar ieders fysieke mogelijkheden en aan betaalbare voorwaarden. Om die reden kiest Gezinssport Veerle resoluut voor de recreatiesport. Iedereen moet kunnen meedoen. Maar omdat iedereen recht heeft op kwaliteit, streeft Gezinssport Veerle ernaar om elke sporter een deskundige begeleiding te bieden.

2. Het aansporen van mensen om deel te nemen aan de Gezinssport-sportkampen en andere Gezinssport-sportieve evenementen om zo meer mensen aan te zetten tot bewegen en recreatieve sportbeoefening.

3. Het zelf organiseren van extra-sportieve evenementen.

 

1. Het oprichten van meerdere sportclubs.

 

Organisatie

Doel

Doelgroep

Middelen

Sportclubs:

 • Volleybal
 • Badminton
 • Yoga
 • Zaalvoetbal
 • Watergewenning & kleuterzwemmen
 • Wandelen & Joggen
 • Fietsen

Permanent
recreatief kwalitatief sportaanbod

Alle leeftijden, doelgroep-gericht

Lokale vrijwilligers,

Clubondersteuning van de federatie

 

 

 

 

 

2. Het aansporen van mensen om deel te nemen aan activiteiten en evenementen van Gezinssport Vlaanderen

 

Wij doen dit via:

 • het ledenblad Sportief  dat elk lid vier maal per jaar ontvangt
 • het tijdschrift De Wandelvogel voor de wandelaars
 • de leden regelmatig te verwijzen naar de website van Gezinssport Vlaanderen
 • het bedelen van folders
 • de eigen website
 • mondelinge reclame
 • het georganiseerd en in clubverband deel te nemen aan de “nationale” activiteiten

 

3. Het organiseren van extra sportieve evenementen

 

Zo organiseerden wij reeds:

 • Zap op sport (ism de Laakdalse Sportdienst) in het kader van de Vejelse Metten
 • Verschillende meerdaagse, buitenlandse wandeluitstappen
 • Verschillende wandelweekends “De Merode”
 • “Meet & Greet”-activiteiten
 • Start to run
 • Nordic Walking-initiatie

 

Punt 2. Clubbestuur

 

Samenstelling clubbestuur: 

Herman Vervloet voorzitter                       

Nevelsteen Frans penningmeester                    

Vandenborre Armand   secretaris           

Mia Peetermans             

Gerits Rob                    

Goor An              

Clem Verbiest

Verreckt Kenny

Luc Vandeweyer

Siebe Boons
 

Samenwerking

Sinds een aantal jaren organiseert Gezinssport Veerle de sessies watergewenning-kleuterzwemmen samen met Gezinssport Eindhout en Gezinsbond Tessenderlo.

 

Punt 3. financiën

Gezinssport-Veerle wil de sportactiviteiten die ze aanbiedt betaalbaar houden.

Daarom:

 • dringen wij bij de gemeentelijke overheid erop aan om de kosten voor het gebruik van de sportinfrastructuur en het maken van kopies zo laag mogelijk te houden
 • bieden wij onze leden een goedkope maar zeer degelijke –en door Sport Vlaanderen aanvaarde- ongevallenverzekering aan
 • berekenen wij slechts een minimale winstmarge bij de prijssetting van een sportactiviteit
 • leveren wij een attest af waarmee de deelnemers bij hun mutualiteit hun lidmaatschapsbijdrage geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen
 • wijzen wij de deelnemers aan sportkampen erop dat dit gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is
 • zoeken wij actief naar sponsors
 • laten wij de gemeentelijke subsidies terugvloeien naar de deelnemers, rekening houdend met de middelen die nodig zijn om de kwaliteit in de sportclub te verhogen

 

Punt 4. actieplan

 

Gezinssport Veerle wil

 • onderzoeken of er ruimte is voor nieuwe sportclubs, voor jongeren in het bijzonder
 • inspelen op nieuwe trends
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken door gediplomeerde monitoren aan te stellen

 

Samengevat:

Gezinssport  Veerle doet gezinnen gezond bewegen!