Algemene voorwaarden

Inbegrepen in de prijs: verzekering, waarvan een afschrift te verkrijgen is

- Gezinssport Veerle behoudt het recht programma's te wijzigen als omstandigheden, onafhankelijk van haar wil dit vereisen. Wanneer een activiteit om organisatorische redenen niet kan plaatsvinden, wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten.

- mogelijk worden op activiteiten beelden gemaakt die gebruikt kunnen worden ter promotie van de vereniging en haar activiteiten (website, nieuwsbrief ...). Wanneer je inschrijft voor een activiteit, ga je akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden van Gezinssport Veerle.